Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Κυριακή μετά των Φώτων (Ματθ.δ' 12-17) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση