Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Το Μέγα Δείπνο ΙΑ' Λουκά (Λουκ. ιδ΄16-24) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση