Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Κυριακή της Τυρινής (Ματθ. στ' 14-21) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση