Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, στον οποίο ο Θεός ετοίμασε τον δρόμο της ευτυχίας του
Κήρυγμα πατρός Ελπιδίου

Αναζήτηση