Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Η ευλογημένη σπορά (ηχητικό)                                           Κήρυγμα πατρός Ελπιδίου (Κυριακή του Σπορέως)

Αναζήτηση