Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Εφτά χρόνια πικρής δοκιμασίας (βίντεο)Κήρυγμα πατρός Ελπιδίου 2014
(Κυριακή Θ' Λουκά, η παραβολή του άφρανα πλούσιου)

Αναζήτηση