Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Κλήση των μαθητών & η θαυμαστή αλιεία Κυριακή Α' Λουκά (Λουκ. ε' 1-11) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση