Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Ο Χρυσός Κανόνας (Κυριακή Β' Λουκά στ' 31-36) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση