Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Η παραβολή του καλού σπορέως Κυριακή Δ' Λουκά (Λουκά η' 5-15) Βίντεο

Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση