Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Η θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών (Κυριακή ΣΤ' Λουκά η' 27-39) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση