Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Η ανάσταση του υιού της χήρας στη Ναίν (Κυριακή Γ' Λουκά ζ' 11-16) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση