Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Η παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου (Κυριακή Ε' Λουκά ιστ' 19-31) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση