Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Η παραβολή του Τελώνου & του Φαρισαίου (Λουκ. ιη' 10-14) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση