Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Η μετάνοια του Ζακχαίου ΙΕ' Λουκά (Λουκά ιθ' 1-10) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση