Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Η θεραπεία των 10 λεπρών ΙΒ' Λουκά (Λουκά ιζ' 12-19) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση