Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Κυριακή των Βαΐων (Ιωαν. ιβ' 1-18) Βίντεο

Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση