Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Κυριακή του Θωμά (Ιωαν. κ' 19-31) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση