Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Κυριακή του τυφλού (Ιωάν. θ' 1-38) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση