Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Κυριακή των Αγίων Πατέρων Α' Οικ. Συνόδου (Ιωαν. ιζ' 1-13) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση