Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Κυριακή της Πεντηκοστής (Ιωαν. ζ' 37-52, η' 12) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση