Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

Των Αγίων Πάντων Κυριακή Α' Ματθαίου (Ματθ. ι' 32-33,37-38,ιθ' 27-30) Βίντεο


Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση