Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Η θεραπεία του παραλύτου (Ιωάν. ε' 1-15) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση