Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Κυριακή της Σαμαρείτιδος (Ιωαν. δ' 5-42) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση