Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Το γενέθλιο του Προδρόμου (Λουκ. α' 1-25,57-68,76,80) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση