Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Η κλήση των πρώτων μαθητών (Κυριακή Β' Ματθαίου δ' 18-23) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη
(Ιούνιος 1994)

Αναζήτηση