Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου (Κυριακή Δ' Ματθαίου η' 5-13) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη
(Ιούνιος 1994)

Αναζήτηση