Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Η θεραπεία των δαιμονισμένων των Γεργεσηνών Κυριακή Ε' Ματθαίου (Ματθ η' 28-θ' 1) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση