Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Ο χορτασμός του πλήθους (Κυριακή Η' Ματθαίου ιδ' 14-22) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη

Αναζήτηση