Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

Ο Χριστός επί των κυμάτων (Κυριακή Θ' Ματθαίου ιδ' 22-34) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση