Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

Η παραβολή των μυρίων ταλάντων (Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου ιη' 23-35) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση