Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Ο πλούσιος νεανίσκος (Κυριακή ΙΒ' Ματθαίου ιθ' 16-26) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση