Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

Ο σεληνιαζόμενος νέος (Κυριακή Ι' Ματθαίου ιζ' 14-23) ΒίντεοΕρμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη 1994

Αναζήτηση