Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Η θεραπεία των δύο τυφλών (Κυριακή Ζ' Ματθαίου θ΄ 27-35) Βίντεο
Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής και τα βαθιά μηνύματα της 
στην σημερινή μας εποχή από τον πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη
(Ιούλιος 1994)

Αναζήτηση