Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Η δόξα του Πατέρα (ηχητικό)
Κυριακή Πατέρων Δ' Οικουμενικής Συνόδου
 Κήρυγμα πατρός Ελπιδίου 2014

Αναζήτηση